Primăria Comunei Sascut

Primaria Comunei Sascut, loc. Sascut, strada Principala, cod postal: 607520, jud. Bacău.


HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI LOCAL SASCUT 2020


  • HCL PRIVIND APROBARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI , CHELTUIELI, LISTA INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONCESIONAREA BUNURILOR IMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC- PRIVAT AL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND ACTUALIZAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE AFERENTE INVESTITIEI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SAT BERESTI , COMUNA SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTE INVESTITIEI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SAT BERESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI REABILITARE , EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI - INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE PANCESTI SI BERESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROB. CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT BANCAR SUB FORMA UNEI LINII DE CREDIT PENTRU INVESTITII IN VALOARE DE 10.000.000 LEI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI , CHELTUIELI, LISTA INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE , EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA SAT PANCESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE , EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE , EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA PANCESTI , COMUNA SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII CHELTUIELILOR ELIGIBILE SI NEELIGIBILE AFERENTE INVESTITIEI REABILITARE , EXTINDERE SI DOTARE SCOALA GIMNZIALA PANCESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUI PENTRU OBIECTIVUL MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL SAT PANCESTI , COMUNA SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT BERESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI A OBIECTIVULUI DE INVESTITII - CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI SCRISORI DE GARANTIE BANCARA DIN PARTEA BCR IN FAVOAREA DELGAZ GRID PENTRU REALIZARE LUCRARI AFERENTE INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GN SAT BEREST Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI CADRU DE ASOCIERE PRIVIND FINANTAREA ACTIVITATII DE PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL A PERSOANEI CU HANDICAP PENTRU ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI PE TRIMESTRUL III ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI PE TRIM I ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI PE TRIMESTRUL II ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI PE TRIMESTRUL IV ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE BACAU - ADIB PENTRU ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2020 LA PATRIMONIUL ADIS BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII UNOR IMOBILE , TERENURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE COLABORARE INTRE COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU SI ASOCIEREA FORMATA DIN SC GEOSILVA SRL SI EKD SOFTWARE SRL Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT PRIVIND COLABOAREA CU ABA SIRET SI UAT SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITIE MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SASCUT S.A Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INREGISTRAREA PRIMARIEI SASCUT IN SISTEMUL NATIONAL ELECTRONIC DE PLATA ONLINE A TAXELOR SI IMPOZITELOR Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA INVENTARIERII MATERIEI IMPOZABILE PENTRU ANUL FISCAL 2021 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICARII STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SASCUT JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICARII TARIFELOR OPERATORULUI ECO SUD SA SI APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR.2 LA CONTRACTUL 107810872018 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA MODIFICARII TARIFULUI DE PRECOLECTARE , COLECTARE SI TRANSPORT DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE RECICLABILE DE LA POPULATIE SI AE +IP Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA NIVELULUI CONTRIBUTIEI CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SASCUT LA FINANTAREA SERVICIILOR SOCIALE DESTINATE PROTECTIEI SI PROMOVARII DREPTURILOR COPILULUI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE LUCRARI CE VOR FI EXECUTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL POTRIVIT LEGII NR. 416 - 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITATII PUG SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA PUG LA OBIECTIVUL CONSTRUIRE CAMIN DE BATRANI - CAMINUL BUNICILOR SFANTUL MARE MUCENIC DIMITRIE , CAPELA SI IMPREJMUIRE TEREN - BENEFICIAR ASOCIATIA SFANTA TREIME CUCOVA Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI , CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI , A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI , A LISTEI DE INVESTITII PENTRU 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI , A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHLETUIELI PRECUM SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA SCADERII TAXEI DE SALUBRITATE PENTRU ANUL 2020 ANUMITOR CATEGORII DE PERSOANE Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII DESTINATIEI UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SASCUT DIN IMOBILE CU DESTINATIA UNITATI DE INVATAMANT IN IMOBILE CU ALTA DESTINATIE Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE DIN PARTEA FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SASCUT , JUDE Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE DIN PARTEA FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTIE DIN PARTEA FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PROIECTUL MODERNIZARE CAMIN CULTURAL PANCESTI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND AVIZUL DE PRINCIPIU PENTRU SCHIMBAREA DESTINATIEI UNOR IMOBILE APARTINAND DOM PUBLIC AL COM SASCUT , DIN IMOBILE CU DESTINATIE DE UNITATI DE INVATAMANT IN IMOBILE CU ALTA DESTINATIE Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI SASCUT PE ANUL 2020 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2021,2022, 2023 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU PENTRU MANDATUL 2016-2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND CONCESIONAREA SPATIULUI IN SUPRAFATA DE 293MP SI 612 MP TEREN AFERENT CONSTRUCTIEI IN LOCATIA FOSTEI SCOLI PRIM CONTESTI CU SCOPUL DESFASURARII UNEI ACTIVITATI SOCIALE NON PROFIT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE POST -MORTEM AL COMUNEI SASCUT - PARINTELUI ICONOM STRAVOFOR OVIDIU IONUT CERBU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA ANIF - FILIALA TERITORIALA DE IMBUNTATIRE FUNCIARE BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA SC DELGAZ GRID SA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 3MP , APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA SC DELGAZ GRID SA ASUPRA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1 MP APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND INSTITUIREA DREPTULUI DE UZ SI SERVITUTE IN FAVOAREA SC DELGAZ GRID SA ASUPRA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 202 MP APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND INSTITUIREA UNOR MASURI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.03.2020 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL 3 DIN 29.01.2020 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND MODIFICAREA SI INLOCUIREA ANEXEI 6 SI ANEXEI NR.8 DIN HCL 7230.10.2019 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR STRAZILOR DIN COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI SPECIALE PENTRU ANUL 2021 Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND STABILIREA MODULUI DE INTOCMIRE A REGISTRAULUI AGRICOL LA NIVELUL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HCL aprobare sanctiuni taxa de gloaba Vezi / Descarca

 

e-mail: primariasascut@yahoo.com


web: www.primaria-sascut.ro


tel/fax: 0234-280639 / 0234-280408


Localizare: E85, Bacau 45Km, Adjud 15Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com