Primăria Comunei Sascut

Primaria Comunei Sascut, loc. Sascut, strada Principala, cod postal: 607520, jud. Bacău.


HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI LOCAL SASCUT 2019


  • HOTARARE PRIVIND APROB. ACT. ADIT. NR.3 LA CONTR. DE CONCESIUNE PT.DELEGAREA GESTIUNII SERVICIILOR DE COLECTARE SI TRANSP. DESEURI MUNICIPALE IN JUD. BACAU NR. 180-2357_ 06.05.2015 SI APROB. TARIFELOR MODIFICATE Vezi / Descarca
  • HOTARARE APROBAREA CRITERIILOR PENTRU ACORDAREA UNOR AJUTOARE DE URGENTA PRECUM SI A PRESTATIILOR FINANCIARE EXCEPTIONALE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNEI SUBVENTII DIN BUGETUL PUBLIC LOCAL PENTRU FINANTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND ADERAREA COMUNEI SASCUT CA MEMBRU IN CADRUL ORGANIZATIEI UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII SASCUT Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR BUGETARE RESTANTE LA 31.12.2018 DATORATE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBARE MAJORARE SUMA DEVIZ PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII DEVIZULUIPENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII - MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT BERESTI, COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 1 LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE OPERARE A INSTALATIILOR DE DESEURI IN JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR.3 LA DOCUMENTUL DE POZITIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SISTEM INTEGRAT DE MANANGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI PE TRIM II ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI PE TRIMESTRUL III , ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE LA ASOCIATA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE BACAU - ADIB PENTRU ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI PENTRU ANUL 2019 LA PATRIMONIUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRIZARE BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI IMOBIL - TEREN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SASCUT Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDREPTARII ERORII MATERIALE DIN ANEXA NR.1 LA HCL NR.76 DIN 29.11.2018 PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDREPTARII ERORII MATERIALE DIN HCL 32 DIN 31.05.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI SPECIALE PENTRU ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI UAT SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITIE EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA SI A RETELEI DE ENERGIE ELECTRICA PE DN 2 - E 85 ZONA DE SUD A LOCALITATII SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUIPRIVIND STABILIREA NUMARULUI UTILIZATORILOR SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN VEDEREA CALCULARII TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2020 - 2021 DIN UAT SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PE RAZA UAT SASCUT PENTRU ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PE RAZA UAT SASCUT PENTRU ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND APROBAREA VALORII DE INVESTITIE A PROIECTULUI CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT BERESTI , COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU SI A SOLICITARII SCRISORII DE GARANTIE DIN PARTEA FONDULUI DE GARANTARE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRILOR STRAZILOR DIN COMUNA SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND AVIZAREA DE PRINCIPIUA PLANULUI URBANISTIC ZONAL LA OBIECTIVUL CONSTRUIRECAMIN DE BATRANI - CAMINUL BUNICILOR SFANTU MARE MUCENIC DIMITRIE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND BUGETUL DE VEBITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI SASCUT PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2020, 2021, 2022 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI SASCUT DLUI COLONEL MIHALACHE IOAN Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE POST-MORTEM AL COMUNEI SASCUT - PARINTELUI PROTOPOP IOAN NEGOITA Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA A COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII CULTURALE ZILELE SASCUTULUI EDITIA a XII A Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERE PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A SUPRAFETEI DE 699,19 HA DE TEREN - PASUNI SITUATA IN COMUNA SASUT , PARTE DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI SASCUT , JUDETUL BACAU Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND MODIFI. SI INLOCUIREA ANEXEI LA HCL NR.16-30.03.2011 PRIVIND REORG. SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE POLITIE LOCALA IN SERVICIU PUBLIC DE POLITIE LOCALA SI APROB. REG.DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.51 DIN 15.07.2009 PRIVIND STABILIREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENTII IN DOMENIUL BUNEI GOSPODARIRI A COMUNEI SASCUT SI SANCTIUNILOR CE SE POT APLICA PENTRU ACESTEA Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI SPECIALE PENTRU ANUL 2020 Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND STABILIREA LOCURILOR PE RAZA COMUNEI SASCUT PENTRU EFECTUAREA ACTIVITATILOR DE COMERT AMBULANT Vezi / Descarca
  • HOTARARE PRIVIND VALIDAREA DISPOZITIEI PRIMARULUI COMUNEI SASCUT NR. 429 DIN 23.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 Vezi / Descarca
  • HOTARAREA PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI PE ANUL 2019 Vezi / Descarca

 

e-mail: primariasascut@yahoo.com


web: www.primaria-sascut.ro


tel/fax: 0234-280639 / 0234-280408


Localizare: E85, Bacau 45Km, Adjud 15Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com